بهترین بیمه باربری را از ما بخواهید

تفاوت  کلوز های بیمه باربری

ردیف خـــطرات بیمــــه شده C +C B A
۱ آتش سوزی و انفجار × × × ×
۲ به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن و واژگون شدن (کشتی) یا شناور × × × ×
۳ واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی . × × × ×
۴ تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب. × × × ×
۵ تخلیه کالا در بندر اضطراری × × × ×
۶ تفدیه کالا در جریان زیان همگانی × × × ×
۷ به دریا انداختن کالا برای سبک سازی × × × ×
۸ زلزله، آتشفشان یا صاعقه × ×
۹ به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی × ×
۱۰ ورود آب دریا، دریاچه و رودخانه به کشتی، شناور، کالا، کانتینر، لیفت وان یا انبار × ×
۱۱ تلف کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن در هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی یا شناور و یا ترانسشیپمنت × ×
۱۲ طوفان ×
۱۳ دزدی دریایی. ×
۱۴ آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا هر قسمت از آن از سوی هر شخص متخلف ×
۱۵ خسارت‌های ناشی از باران و آفتاب و دم ×
۱۶ کسری ×
۱۷ ریزش + ×
۱۸ آب دیدگی + ×
۱۹ روغن دیدگی + ×
۲۰ دزدی، دله دزدی + ×
۲۱ شکست + ×
۲۲ لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی، ضرب دیدگی ×
۲۳ خسارات ناشی از کالای مجاور (بوگرفتن ،برخورد،آلودگی) + ×
۲۴ خسارت ناشی از قلاب زدگی + ×
۲۵ کرم زدگی، موش زدگی، آفت زدگی . ×
۲۶ هزینه نجات × × × ×
۲۷ مسئولیت متقابل در تصادم × × × ×
۲۸ شسته شدن کالا از روی عرشه کشتی × ×
۲۹ خسارت ناشی از عمل کارکنان و یا فرمانده کشتی (باراتری) ×
۳۰ جنگ # # # #
۳۱ شورش، اغتشاش، آشوب SRCC)) # # # #
۳۲ از بین رفتن کل کالا در یک مرحله بر اثر آتش‌سوزی × × × ×
۳۳ عدم تحویل یک بسته کامل از مورد بیمه به دلایل نامشخص (شامل خسارات ناشی از علل مشخص از قبیل دزدی، ریزش و… نمی‌شود.) × + ×
راهنمای علامت‌های جدول
× : تحت پوشش است
– : تحت پوشش نیست
+ : در شرایط استاندارد کلوز B تحت پوشش نیست ولی کلیه بیمه‌نامه‌های کلوز B صادره در ایران به انضمام و با تحت پوشش قرار دادن این خطر صادر می‌شود.
# : در صورت درخواست بیمه‌گزار و موافقت بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه اضافی امکان این‌که تحت پوشش قرار بگیرد؛ وجود دارد.

بهترین شرایط بیمه باربری را از ما بخواهید 

www.easybime.ir

بیمه‌نامه باربری

 

این بیمه‌نامه یکی از اسناد مورد نیاز جهت گشایش اعتبار در بانک‌ها بوده و خطراتی‌ که‌ در حین حمل، کالاهای‌ خریداری‌شده از کشورهای مختلف جهان به مقصد ایران را تهدید می‌کند تحت پوشش‌ قرار می‌ دهد.

خطرات تحت پوشش دربیمه‌نامه‌های باربری وارداتی/صادراتی/ترانزیت:
• خسارت کلی یا (Total Loss):
خسارت های ناشی از، از بین رفتن کل محموله در یک مرحله در اثر آتش سوزی

•  کلوز C:
این کلوز، خطرات زیر را در مورد کالاهای صادراتی، وارداتی یا ترانزیت تحت پوشش قرار می‌دهد:
– آتش‌سوزی یا انفجار
– به گل نشستن، زمین‌گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
– واژگون‌شدن یا از راه یا از خط خارج‌شدن وسیله حمل زمینی
– تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
– تخلیه کالا در بندر اضطراری
– تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:
– فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
– به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی

 

•  کلوز B:
این کلوز، خطرات زیر را در مورد کالاهای صادراتی، وارداتی یا ترانزیت تحت پوشش قرار می‌دهد:
– آتش‌سوزی یا انفجار
– به گل نشستن، زمین‌گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
– واژگون‌شدن یا از راه یا از خط خارج‌شدن وسیله حمل زمینی
– تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
– تخلیه کالا در بندر اضطراری
– تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:

– فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
– به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی
علاوه بر این، خطرهای زیر با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت وارده) تحت پوشش این کلوز قرار می‌گیرند:
– دزدی، دله دزدی ، قلاب زدگی
– آب‌دیدگی ، روغن‌زدگی ، پارگی – شکست، ریزش
– خسارت ناشی از کالای مجاور هم‌چنین، خسارت ناشی از عدم تحویل یک بسته کامل تجاری نیز با پیوست نمودن کلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به کلوز B تحت پوشش این کلوز قرار می‌گیرد.•  کلوز A:
بیمه‌نامه‌های باربری تحت این کلوز دارای کامل‌ترین پوشش‌ها بوده و برای کالاهای حساس و آسیب‌پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرند و به استثنای مخاطرات ناشی از اقدامات عمدی بیمه‌گذار یا سوء نیت وی، کلیه خطرات را تحت پوشش قرار می‌دهند.

کلوزهای A، B و C به هیچ عنوان موارد زیر را تحت پوشش قرار نمی‌دهند:
– تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتصاب به سوء عمل ارادی بیمه گذار.
– نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه.
– تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه برای حمل، مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا بوسیله بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.
– تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
– تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.
– تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها.
– تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح یا وسیله ای باشد که با انرژی اتمی یا شکست هسته ای و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر با نیرو یا ماده رادیواکتیو کار کنند.
– عدم قابلیت دریا نوردی کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل این کالای مورد بیمه.
– نا مناسب بودن کانتینر یا وسیله حمل جهت حمل سالم مورد بیمه.
– جنگ . اعتصاب.
هم‌چنین کلوزهای B و C به هیچ عنوان آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هر کس که باشد را تحت پوشش قرار نمی‌دهند.

 

اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت 

• نامه اعلام بیمه گذار
• بارنامه
• فاکتور خرید
• صورت بسته‌بندی
 گواهی مبدا
• گواهی بازرسی کالا
• راه‌نامه C.M.R در حمل های زمینی
 تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا
 تصویر پشت و روی پروانه خروجی کالا (برای کالای صادراتی)
 قبوض انبار گمرکی
• صورتمجلس گمرکی یا بندری
 بارنامه حمل داخلی
 گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالا)
 گزارش بازدید کارشناس خارجی (در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)
 گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت های ناشی از حادثه)

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + 3 =