بهترین بیمه مسئولیت حرفه ای

 

بهترین و ارزانترین بیمه مسئولیت حرفه ای را از ما بخواهید .

بیمه مسئولیت حرفه ای

 

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممکن است خسارت جانی و یا مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نماید. بیمه های مسئولیت حرفه ای ضامن جبران خسارات ناشی از شغل و حرفه افراد به دیگران است. انواع این بیمه نامه عبارتند از :

 بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
در این بیمه نامه خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان در قبال افراد تحت معالجه که به علت خطا و اشتباه و یا قصور غیر عمدی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمی و یا روانی گردیده و یا فوت شده اند، تحت پوشش قرار می گیرد.

• بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان
در این بیمه نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح،‌ محاسب و ناظر که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهر سازی باشند،‌ در حیطه فعالیت ساختمان سازی جبران می گردد. در این بیمه نامه تحت شرایط خاص خسارت وارد به کارکنان و اموال کارفرما نیز پوشش خواهد داشت.

 

بهترین و ارزانترین بیمه مسئولیت حرفه ای را از ما بخواهید .

 

• بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران مهدهای کودک :

در صورت وقوع حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، که ناشی از مسئولیت مدیر مهدکودک باشد، خسارت وارده، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد. مدیر مهد کودک می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت مربیان در قبال کودکان تحت مراقبت را نیز تحت پوشش قرار دهد. بدیهی است مسئولیت مدنی مدیر مهد کودک در قبال پرسنل تحت عنوان بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پوشش داده خواهد شد. همراه بیمه نامه های مذکور بیمه گذار می تواند جبران خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث مانند همسایگان، افراد عبوری و سایرین را نیز در خواست نماید. یکی از مزایای بیمه نامه های مسئولیت بی نام بودن آنهاست. همچنین شما می توانید با پرداخت مبلغی اندک پوشش پرداخت دیه بدون نیاز به رای دادگاه را نیز درخواست نماید. همچنین در صورتیکه بیمه گذار مایل باشد بیمه نامه به صورت با نام صادر شود مشمول تخفیف می گردد

 بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه‌های ورزشی در قبال ورزشکاران و مراجعین
شرکت بیمه در این بیمه نامه متعهد می گردد که خسارات جانی وارد به مراجعه کنندگان در محدوده مجموعه ورزشی که ناشی از مسئولیت مدیران مجموعه ورزشی باشد، را جبران نماید. خسارات وارد به تماشاگران نیز می تواند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرد. لازم به ذکر است خسارت ناشی از حوادث ورزشی تحت پوشش نمی باشد.

 بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحدهای اقامتی در قبال مراجعین
این بیمه نامه خسارات جانی وارده به مسافران و میهمانان هتل یا واحداقامتی ناشی از مسئولیت مدیر هتل یا واحد اقامتی را جبران خواهد نمود. البته پوشش خسارت مالی نیز تحت شرایطی قابل ارائه می باشد.

 بیمه مسئولیت مدنی مدیران اردو و تورهای گردشگری
چنانچه برای افراد شرکت کننده در تورهای سیاحتی و زیارتی، حادثه ای رخ دهد و این حادثه ناشی از تقصیر یا سهل انگاری مدیر یا مسئول تور باشد، این بیمه نامه خسارات جانی وارد به زیان دیده را جبران می نماید. در این نوع بیمه نامه تنها خسارت جانی تحت پوشش بوده و خسارات مالی فاقد پوشش است

• بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران استخر در قبال استفاده کنندگان
این بیمه نامه خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان که ناشی از مسئولیت مدیر استخر باشد را جبران می نماید. همچنین مدیر استخر می تواند پوشش مسئولیت ناجیان غریق در قبال شناگران را نیز خریداری نماید. بدیهی است مسئولیت مدیران استخر در قبال کارکنان با تهیه پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه می شود

 بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی
این بیمه‌نامه خسارت جانی وارد به دانشجویان، دانش‌پذیران و سایر افرادی که تحت هر عنوانی در موسسه آموزشی ثبت‌نام نموده اند، در صورت احراز مسئولیت مدیر مرکز آموزشی، جبران خواهد نمود.

 بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مراجعه کنندگان
این بیمه نامه خسارات جانی وارد به استفاده کنندگان از امکانات شهربازی را که ناشی از مسئولیت مدیر شهربازی باشد را تحت پوشش قرار می دهد. به شرط رعایت کلیه استانداردهای مربوط به تاسیسات و وسایل بازی موجود در شهربازی و وجود برنامه های مدون و علمی بازدیدهای دوره ای

 بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئول فنی بیمارستان ، درمانگاه ها و کلینیک ها 
در صورت احراز مسئولیت مدیر یا مدیران فنی بیمارستانها، درمانگاه ها ، کلینیک ها در خصوص خسارت ناشی از فوت، نقص عضو شرکت بیمه تا سقف تعهدات بیمه نامه جبران کننده خسارات مذکور خواهد بود.

 بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های نصب / تست سیستم گازسوز خودرو
شرکت هایی که با مجوز های مراجع ذیصلاح اقدام به نصب یا تست سیستم های گازسوز اعم از CNG و یا LPG می نمایند، می توانند خسارات جانی و مالی وارد به استفاده کنندگان خودرو و اشخاص ثالث را که ناشی از مسئولیت آن شرکت باشد، تحت پوشش بیمه در آورند.

 بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مسئول فنی داروخانه
این بیمه نامه جبران کننده خسارات ناشی از قصور مسئول فنی داروخانه در ازای اشتباه و خطای سهوی وی در ارائه خدمات دارویی به مشتریان تا سقف تعهدات بیمه نامه خواهد بود. این بیمه نامه خسارات ناشی از فوت، نقص عضو را پس از احراز مسئولیت فرد جبران می کند

 بیمه مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه‌های خودرو در قبال مراجعین
خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص مراجعه کننده به تعمیرگاه و خودروهای آنها در زمان تعمیر که ناشی از آتش سوزی ، انفجار، سرقت کلی، شکست شیشه ، سقوط از وسایل بالابرنده و یا تست خودرو باشد، در صورت احراز مسئولیت مدیر تعمیرگاه توسط این بیمه نامه جبران خواهد شد. بدیهی است خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه و به میزان قصور مدیر تعمیرگاه جبران می شود.

 بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی در قبال مراجعین
این بیمه نامه خسارت جانی وارده به مراجعه کنندگان به پارکینگ های عمومی و یا خسارت مالی وارده به خودروها را ناشی از خطر سرقت کلی و یا آتش سوزی در محوطه پارکینگ باشد مشروط به احراز مسئولیت مدیر پارکینگ طبق رای مراجع قضایی و تا سقف تعهدات بیمه نامه جبران می نماید.

بهترین و ارزانترین بیمه های بهترین بیمه مسئولیت حرفه ای ( پرشکان و پیرا پزشکان ، مهندسین طرح ، محاسب و ناظر ساختمان ، مدیران مهد کودک ، مدیران مجموعه های ورزشی ، مدیران واحد های اقامتی ، مدیران تورهای گردشگری ، مدیران استخر ، مدیران شهربازی ، مسئولین فنی داروخانه ، مدیران پارکینگ های عمومی و غیره ) را ار ما بخواهید .

آسان بیمه شوید ، آسان خسارت بگیرید

www.easybime.ir

ما در easybime.ir ارزانترین  و بهترین بیمه مسئولیت حرفه ای ( پرشکان و پیرا پزشکان ، مهندسین طرح ، محاسب و ناظر ساختمان ، مدیران مهد کودک ، مدیران مجموعه های ورزشی ، مدیران واحد های اقامتی ، مدیران تورهای گردشگری ، مدیران استخر ، مدیران شهربازی ، مسئولین فنی داروخانه ، مدیران پارکینگ های عمومی و غیره ) را بهترین پوشش ها به شما ارایه خواهیم داد .

 

4 پاسخ
 1. محسن جاویدی
  محسن جاویدی گفته:

  سلام
  روز بخیر
  یک پیشنهاد خوب برای کسب درامد برات دارم
  نمی دونم چقدر با معاملات ارز
  های دیجیتال مثل بیت کوین و اتریوم آشنایی داری.
  به راحتی می تونی توی سایت زیر ثبتنام کنی و از
  خرید و فروش عرض های دیجیتال کسب درامد کنی
  https://goo.gl/Xd1sc1
  اگر اطلاعات بیشتری نیاز هست
  می تونی توی گروه تلگرام زیر عضو شی
  https://t.me/joinchat/C1qU8U9_esSAIMlR1UI9Mg

  پاسخ
 2. زیبا هنرمند
  زیبا هنرمند گفته:

  از دیجیتال جدید pm7 که به تازگی ارائه
  شده و شما میتونید با ثبت نام در سایت به صورت
  رایگان ۲۰ دلار اعتبار بگیرید و با اعتبارتون
  ارز pm7 بخرید
  http://bit.ly/pm7icofree

  این روزها بازار ارزهای دیجیتال خیلی داغه و حتی تلگرام هم در
  حال اماده سازی بسترش برای ارائه ارز
  دیجیتال اختصاصی خودش هستش
  امروزه ۱ عدد بیت کوین (ارز دیجیتال ) چیزی در حدود ۵۱ میلیون تومان ارزش داره
  برای ورود به سایتش از لینک زیر میتونید استفاده
  کنید

  http://bit.ly/pm7icofree

  پاسخ
 3. cialis
  cialis گفته:

  With havin so much content and articles do you
  ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?
  My site has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot
  of it is popping it up all over the internet without my agreement.
  Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 3 =