بهترین بیمه آتشسوزی منازل مسکونی

 

آیا می دانید با حدود ۱٫۵هزارم ارزش ساخت منزل مسکونی خود می توانید آنرا در قبال آتشسوزی صاعقه و انفجار بیمه کنید ؟

بطور مثال آیا تصور می کردید صرفا هزینه پوشش های اصلی بیمه آتشسوزی (آتشسوزی ، صاعقه و انفجار) یک ساختمان با ۱۰ واحد ۸۰ متری حدود ۲۰۰ هزار تومان باشد !؟

آیا می دانستید حدود هزینه خرید پوشش زلزله برای ساختمان مذکور حدود ۵۰۰ هزار تومان می باشد ؟

آیا می دانستید طبق قانون تملک آپارتمان ها مدیر ساختمان موظف به اخذ بیمه آتشسوزی برای کل ساختمان بوده و در صورت ورود خسارت و عدم وجود بیمه مسئول است ؟

عوامل موثر بر تعیین حق بیمه شامل (۱- متراژ بنا ۲- قیمت اثاثیه ۳- هزینه ساخت بنا ۴- پوشش های اضافی ( مثل سیل ، زلزله ، آتشفشان ، ترکیدگی لوله ، نشست زمین ، سقوط هواپیما ، و…) ۵- تحفیف ها)  است.

بهترین و ارزانترین شرایط بیمه آتشسوزی را از ما بخواهید

 

 

نمودار تعداد زمین لرزه های ایران در سال ۹۶

 

 

بیمه آتشسوزی منازل مسکونی

مهم نیست مالک منزل هستید یا مستاجر ، هیچ جایی مثل خانه شما آسایش و آرامشتان را تامین نخواهد کرد . با خرید ارزانترین بیمه آتشسوزی منازل مسکونی در صورت وقوع حادثه آتشسوزی ، ساختمان ، اثاثیه و تاسیسات آن در برابر خطرات اصلی  آتشسوزی ، صاعقه و انفجار تحت پوشش قرار می گیرد .

سایر پوشش های اضافی قابل خرید که میتوانید به بیمه نامه اصلی خود اضافه کنید ، به شرح زیر می باشد .

  • ترکیدگی لوله
  • زلزله ، سیل ، طوفان
  • سرقت با شکست حرز
  • سقوط هواپیما
  • آشوب ، بلوا ، اعتصاب
  • ضایعات ناشی از برف و باران و سنگینی برف

 

طرح بیمه جامع منازل مسکونی

 

شرکت بیمه پارسیان به منظور ارائه پوششی جامع برای مالکین منازل مسکونی، اقدام به ارائه بیمه جامع منازل مسکونی، نموده است. در این بیمه نامه شرکت بیمه پارسیان متعهد می گردد تا کلیه دارایی‌های شما اعم از ساختمان، تاسیسات و اثاثیه منزلتان را در صورت وقوع خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه،‌ زلزله و آتشفشان تحت پوشش قرار دهد. همچنین متعهد می گردد تا مسئولیت مدنی شما در قبال اشخاص ثالث و همچنین وقوع حوادث برای اعضا خانواده تان را بیمه نماید. از طرف دیگر در صورت نیاز به اسکان موقت، شرکت بیمه پارسیان هزینه اجاره محل اقامت موقت شما را تقبل می نماید.

 

 

شرایط عمومی ارزانترین بیمه آتشسوزی منازل مسکونی

فصل اول- کلیات

ماده ۱- اساس قرارداد : این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمه گذار ( که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد ) تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می باشد .

آن قسمت ازپیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتبا به بیمه گذار همزمان با صدور بیمه نامه اعلام گردیده است جزو تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد .

ماده ۲- بیمه گر: بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه قیدگردیده و جبران خسارت را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه به عهده می گیرد .

ماده ۳- بیمه گذار: بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن می باشد.

ماده۴- ذینفع: ذینفع هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه اعم از بیمه گذار می باشد که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد .

ماده ۵- مورد بیمه : مورد بیمه ، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد . اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط داردو همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضاء خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی بسر می برند ، مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب می شود .

ماده ۶- مدت بیمه : مدت بیمه از ساعت ۲۴ روزی که به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت ۲۴ روز تاریخ انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد .

ماده ۷- اعتبار بیمه نامه : اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز می گردد و بیمه گذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود مگر آنکه تاریخ شروع موخری کتبا مورد توافق قرار گیرد .ولی در هر حال تا پایان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خلاف ، تاریخ مندرج در بیمه نامه می باشد.

ماده ۸- اصل غرامت : جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید .

 

فصل دوم- شرایط

 

ماده ۹- اصل حسن نیت : بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد . اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا برخلاف واقع اظهاری بنماید ، قرارداد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچ تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند حق بیمه را نیز مطالبه نماید .

ماده ۱۰- خطرات بیمه شده : تامین بیمه گر با شرایط استثنائات و محدودیت های مندرج در بیمه نامه شامل تحقق خسارت ناشی از خطرات زیر خواهد بود :

۱- آتش – در این بیمه نامه منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد . ۲- صاعقه – در این بیمه نامه صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و  زمین که بر اثر القاء دو بار مختلف بوجود می آید . ۳- انفجار – در این بیمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است .

ماده ۱۱ –  خسارت و هزینه های قابل تامین : این بیمه نامه خسارت مشروحه زیر را تامین می نماید :

۱- خسارت مستقیم ناشی از آتش ،  صاعقه و انفجار .۲- خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد . همچنین خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده .

ماده ۱۲- حدود خسارت قابل تامین : این بیمه نامه خسارت مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش ‌، صاعقه و انفجار و در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار و نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود. خسارت قابل پرداخت نمی تواند از مابه التفاوت ارزش هر یک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت خسارت کلی از مبلغ بیمه شده هر یک از اقلام خسارت دیده تجاوز نماید . زیان حاصله از وقفه در کار و تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر ، بازسازی و تاسیس مجدد بیمه نمی باشد .

تبصره- سرمایه بیمه در صورت وقوع خسارت ، به میزان خسارت تقلیل می یابد ، لکن بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی سرمایه بیمه را افزایش دهد. شرکت های بیمه می توانند از تقلیل سرمایه تا ۵% بدون دریافت حق بیمه اضافی صرفنظر نمایند .

ماده ۱۳- خطرات اضافی : در صورت موافقت بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بیمه شده آمده است بیمه نمود . تامین خطرات اضافی منوط به صدور الحاقیه خواهد بود .

ماده ۱۴- پرداخت حق بیمه : در صورت نبودن شرط خلاف ، بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقدا بپردازد و قبض رسیدی که به امضای مجاز بیمه گر رسیده باشد اخذ نماید .

ماده ۱۵- کتبی بودن اظهارات : پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی کتبا با آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد .

ماده ۱۶- کاهش ارزش مورد بیمه : در صورتی که بهای اموال بیمه شده به طور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر شود بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تاخیر به اطلاع بیمه گر برساند . در صورتی که کل یا قسمتی از مورد بیمه به دلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان کلی ببیند بیمه نامه در ارتباط با کل  و یا آن قسمت از مورد بیمه از زمان وقوع زیان کلی منفسخ و حق بیمه دوره اعتبار به صورت روزشمار محاسبه و ما به التفاوت به بیمه گذار مسترد می شود .

ماده ۱۷- بیمه مضاعف‌ : اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت  نزد بیمه گر دیگری بیمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمه‌گر جدید و مبلغ بیمه شده به اطلاع بیمه گر برساند . در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد . چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری مانند بیمه باربری که قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که وسیله بیمه نامه مقدم تامین نشده است .

ماده ۱۸- تشدید خطر : هرگاه در مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شده شود  که موجب تشدید خطر باشد بیمه گذار موظف است بدون تاخیر بیمه گر را از تغییرات  حاصله آگاه سازد و نیز در صورتی که تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولی بیمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع ، بیمه گر را آگاه نماید  . در صورت تشدید خطر بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه یا این که قرارداد بیمه را ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام بیمه گذار فسخ نماید . در صورتی که طرفین نتوانند در میزان حق بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعلام عدم قبول بیمه گذار ، بیمه نامه منفسخ می گردد .در هر صورت بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا زمان فسخ یا انقضای مدت بیمه مطالبه نماید . در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حین اجرای قرارداد بیمه‌گذار عوامل تشدید خطر را می دانسته و بیمه گر را مطلع نکرده است بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مشدد پرداخت کند.

ماده۱۹- حقوق مرتهن : بیمه گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شده اعم از منقول و غیرمنقول تا حدود حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید . حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطلاع بیمه گر رسیده باشد.

 ماده۲۰-تغییر مالکیت: در صورتی که مالکیت بیمه به دیگری انتقال داده شود مراتب می بایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد . در این صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شخص اخیر می باشد . خسارت به نسبت میزان استحقاق بذوی الحقوق اعم از ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت می شود .

ماده ۲۱- فسخ بیمه نامه: بیمه گذار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید . در این صورت بیمه گر با درنظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت ، حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد می نماید .

بیمه نامه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند . بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید  و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید . در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضای ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گذار به صورت روزشمار مسترد نماید.

ماده۲۲- مواردی که بیمه گذار حقوق خود را از دست می دهد : در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نمی باشد . در صورتی که قسمتی از حق بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت نشده باشد بیمه گر محق در مطالبه آن خواهد بود :

۱- کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی بیمه گذار در پیشنهاد بیمه به نحوی که منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده باشد . ۲- بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب . ۳- بیمه مضاعف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلب . ۴- مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی . ۵- بیمه خطری که قبلا تحقق یافته باشد .

ماده ۲۳- وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه : در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است :

۱-حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید . ۲- حداکثر ظرف ده روز از زمان وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه ، فهرست اشیاء نجات داده شده ، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد . ۳- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه ، کلیه اقدامات لازم به عمل آورد. ۴- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد . ۵- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه ، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده  ودر صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه گر قرار دهد .

ماده ۲۴- ارزیابی خسارت :

۱-در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود ( ماده ۱۰ قانون بیمه ) ۲- قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرار داد ، محاسبه خواهد شد . ۳- در صورتی که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت واردئه را بوسیله هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند :

الف : هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتبا به طرف دیگر معرفی می نماید . کارشناسان منتخب متفقا نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود . در صورتی که طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه  از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد .

ب: هر یک از طرفین می تواند در صورتی که کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید .

ج: هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بود .

ماده ۲۵- اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده : بیمه گر می تواند اموال خسارت دیده و یا نجات داده شده را تصاحب ، تعمیر و یا تعویض نماید که در این صورت می بایستی تمایل خود را کتبا و حداکثر ظرف سی روز از دریافت مدارک مذکور در بند ۵ ماده ۲۳ به بیمه گذار ابلاغ نماید . بهای اموال تصاحب شده بر اساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد . تعمیر و یا  تعویض اموال مورد بیمه  خسارت دیده توسط بیمه گر می بایستی ظرف مدتی که عرفا کمتر از آن مقدور نمی باشد انجام پذیرد .

ماده ۲۶- مهلت پرداخت خسارت : بیمه گر موکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد ، اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید .

ماده ۲۷- مواردی که موجب کاهش جبران خسارت می شود : در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد:

۱-هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد . ۲- هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده ۲۳ عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید .

ماده ۲۸- مهلت اقامه دعوی : بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان ، فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعای احتمالی  پس از انقضای دو سال یاد شده را از خود سلب و بلاعوض به طرف مقابل ، صلح نمودند . دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع می باشد .

ماده ۲۹ اصل قائم مقامی : کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر به شخص اخیر منتقل می گردد . شرکاء، کارکنان ، همسر و و بستگان نسبی یا سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمی گردد مگر آنکه خسارت ناشی از عمد آنان باشد .

 

فصل سوم استثنائات

ماده ۳۰- مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی بهر شکل ، جواهرات و مروارید سنگ های قیمتی سوار نشده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه ، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه نامه پوشش ندارد مگر آنکه صراحتا خلاف آن شرط شده باشد .

ماده ۳۱- تحقق خطرات موضوع این بیمه نامه نخواهد بود . مگر آنکه صراحتا خلاف آن شرط شده باشد : ۱-جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا ، اعتصاب ، قیام ، انقلاب ، کودتا ، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی . ۲- زمین لرزه ، آتش فشان ، ریزش زمین ، سیل ، طغیان رودخانه ، حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی. ۳- انفجار مواد منفجره مانند دینامیت ، تی. ان .تی و باروت . ۴- فعل و انفعالات هسته ای

ماده۳۲- خسارت وارده به موتورها و ماشین های برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشین های مزبور به وقوع بپیوندند به هر علت مورد پوشش این بیمه نامه نمی باشد :

اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق پاره شده هادی ، جرقه زدن ، امواج برقی ناشی از این اتفاقات ، بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی . لکن خساراتی که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمت های مورد بیمه بروز نماید ، تحت پوشش خواهد بود .

ماده۳۳- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد ، لکن خسارتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمت های مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود .

ماده۳۴- خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده ، تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود .

 

شرایط بیمه زلزله و آتشفشان

خسارات قابل جبران:

۱-کلیه خساراتی که مستقیماً در اثر وقوع خطر زلزله ،آتشفشان و یا آتش سوزی ناشی از حادثه مزبور ایجاد شده باشد.

۲- کلیه خسارات حادث شده مشمول بند یک فوق که ظرف مدت ۴۸ ساعت متوالی در طول مدت اعتبار بیمه نامه بروز نموده باشد یک حادثه تلقی می گردد.

فرانشیز:

الف- مسکونی وغیرصنعتی: ازهر‌خسارت ۱درصد مبلغ بیمه شده.

ب- صنعتی و کارگاه : از هر خسارت ۱۵درصد،حداقل ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال .

سایر شرایط مطابق با شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی می باشد.

شرایط بیمه ترکیدن لوله های آب

خسارات قابل جبران:

خسارت آبدیدگی وارده به مورد بیمه ناشی از ترکیدن لوله ها و لبریز شدن مخازن آب ، تأسیسات و سایر دستگاه‌های آبرسانی که در محل مورد بیمه نصب شده باشد.

استثنائات:

موارد ذیل از تعهد بیمه گر خارج است:

۱-هرگونه هزینه مربوط به ترمیم ،استهلاک ،فرسودگی یا پوسیدگی لوله ها و مخازن آب یا شبکه آبرسانی و هزینه های تعمیر و تعویض و بهسازی آنها.

۲- خسارت های وارده به منشأ حادثه اعم از لوله یا مخزن.

۳-خسارت های موضوع این پوشش در صورتیکه ناشی از سیل ،طوفان،زلزله و یا آتشفشان باشد.

۴- خسارت های ناشی از شارژ (پر کردن) یا تخلیه مخازن مرتبط با سیستم های آبفشان اتوماتیک (اسپرینکلر) یا نشت از آنها.

۵-ترکیدن لوله و یا نشت و سرریز آب از منابع و دستگاهها هنگامیکه محل بیش از ۲۴ ساعت خالی از سکنه و نگهبان باشد.

۶-ترکیدگی لوله ناشی از یخ زدگی لوله های انتقال آب یا مخازن در محیط های روباز.

۷-هزینه های انجام شده در نتیجه تعمیر و یا تعویض و یا توسعه لوله های آب و دستگاه‌های مربوطه و یا آبرو شیروانی و ناودانها و یا ساختن مجدد ساختمان

فرانشیز:

از هر خسارت مورد تعهد، ۱۰درصد به عنوان فرانشیز به ‌عهده بیمه گذار می‌باشد.

سایر شرایط مطابق با شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی می باشد.

شرایط بیمه ضایعات ناشی از برف و باران و تگرگ

خسارات قابل جبران:

خسارات ناشی از باران و یا ذوب برف و تگرگ در محل مورد بیمه مشروط بر آنکه آب از طریق بام یا در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب یا لبریز شدن آبروی شیروانی و یا ناودانها در محل مورد بیمه نفوذ کرده باشد.

استثنائات:

موارد ذیل از تعهد بیمه گر خارج است:

۱-موضوع این پوشش در صورتیکه محل مورد بیمه بیش از ۲۴ ساعت خالی از سکنه باشد.

۲- خسارت ناشی از سنگینی برف ،زائل کردن یخ و ترمیم یا تعویض عایقکاری و آسفالت بام.

۳-خسارتهای ناشی از تراوش طبیعی (شوره زدگی ،طبله کردن دیوارها) نشت یا نفوذ آب از سقفهای شیشه ای یا پنجره طبقه زیرشیروانی و یا شکافهایی که در نتیجه تعمیر یا تجدید بنا به وجود آمده باشد.

۴- خسارت‌های ناشی از باران و تگرگ و برف وارد به موارد بیمه ای که در فضای باز قرار گرفته باشد.

۵-ریزش و فروکش کف ساختمان و حیاط مورد بیمه و دیوارهای محل مورد بیمه.

فرانشیز:

از هر خسارت مورد تعهد، ۱۰درصد و حداقل مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ ریال برای موارد مسکونی و غیرصنعتی و ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال برای موارد صنعتی به عنوان فرانشیز به‌عهده بیمه گذار می‌باشد.

سایر شرایط مطابق با شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی می باشد.

شرایط بیمه طوفان

خسارات قابل جبران:

خسارات مستقیم ناشی ازطوفان ،‌ تند باد و گردباد وارد به مورد بیمه تحت پوشش می باشد.

فرانشیز:

از هر خسارت مورد تعهد، معادل ۵ درصد و حداقل۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال برای موارد مسکونی و غیر صنعتی و ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال برای موارد صنعتی به ‌عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار می باشد.

سایر شرایط مطابق با شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی می باشد.

شرایط بیمه سیل

خسارات قابل جبران:

خسارت مستقیم وارد به مورد بیمه که با تائید مراجع ذیصلاح، ناشی ازطغیان رودخانه و یا جریان های آب در خارج از مسیر طبیعی خود که به علت ریزش باران و یا طغیان رودخانه باشد.

استثنائات:

۱-زیان وخسارت ناشی از ریزش،رانش،نشست و یا لغریدن لایه های زمین.

۲-زیان و خسارت وارده به حصارها و یا درهای ورودی، به استثناء دیوارهای مستحکم که در ساخت آنها مصالحی از قبیل آجر،سیمان وآهن به کار رفته باشد.

۳-خسارت ناشی از سیل‌های زیرزمینی و جزر و مد و سونامی (امواج آب لرزه).

۴-هزینه تعویض،تعمیر ویا پاکسازی آبروها ویا لوله های آب .

۵-خسارات ناشی از نشت آب از کانال‌ها یا مسیرهای آب به‌علت گرفتگی یا مسدود شدن آن.

فرانشیز:

از هرخسارت مورد تعهد ‌ معادل۱۰ درصد و حداقل ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال برای موارد مسکونی و غیرصنعتی و ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال برای موارد صنعتی به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار می باشد.

سایر شرایط مطابق با شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی می باشد.

 

شرایط خصوصی برای این گواهی

  1. در شرایط عمومی کلمه بیمه نامه به معنی “گواهی بیمه منازل مسکونی” یا این ” گواهی” نیز می باشد .
  2. در ماده یک شرایط عمومی ، منظور از پیشنهاد و پرسشنامه ، ” گواهی بیمه منازل مسکونی ” است .
  3. در ماده ۱۴ شرایط عمومی ، منظور از قبض رسید و بیمه نامه ،”گواهی بیمه منازل مسکونی ” است .

بهترین و ارازانترین بیمه آتشسوزی را از ما بخواهید .

 www.easybime.ir

آسان بیمه شوید ، آسان خسارت بگیرید.

www.easybime.ir

ما در easybime.ir ارزانترین بیمه آتشسوزی را با بهترین پوشش ها به شما ارایه خواهیم داد .

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + نوزده =