نوشته‌ها

بیمه گذاران بیمه های درمان در طی شش سال گذشته می توانند مالیات اخذ شده را از دولت پس بگیرند .

بر اساس حکم دیوان عدالت اداری و بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی ، بیمه گذارانی که در طی شش سال گذشته بابت خدمات بیمه درمان وتکمیلی درمان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده اند می توانند آنرا بازپس گیرند.

 روابط عمومی سندیکای بیمه گران اعلام کرد ، بر اساس بخشنامه ای از سوی سازمان امور مالیاتی  که در سال ۹۰ ابلاغ شد تا کنون بابت خدمات درمانی و تکمیلی درمان از بیمه گذاران  مالیات  دریافت می شد که بر اساس رای جدید دیوان عدالت اداری ، پرداخت کنندگانی که در طی شش سال گذشته  و از زمان اجرای بخشنامه فوق الذکر در صورتحساب هزینه های درمانی مالیات بر ارزش افزوده  پرداخت کرده اند می توانند با مراجعه به سازمان امورمالیاتی آنرا مطالبه کنند.

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای به شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ خدمات درمانی را در صدر بخشنامه معاف اما در سطر آخر همان خدمات درمانی را از معافیت مستثنی اعلام کرد و برآن مالیات بر ارزش افزوده اعمال داشت.
این موضوع در طی سالهای گذشته همواره مورد سوال بود چراکه صراحتاً در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت انواع دارو، لوازم مصرفی، خدمات درمانی، توانبخشی و حمایتی مشمول معافیت مالیاتی ذکر شده بود.تا اینکه به شکایت یک دستگاه دولتی موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد. در تابستان گذشته دیوان رای به ابطال استثنای ذکر شده در بخشنامه ۹۲۵۳ سازمان امورمالیاتی داد. که در پی آن رئیس سازمان امور مالیاتی در ابتدای مهرماه جاری حکم دیوان عدالت اداری را برای اجرا ابلاغ کرد.

بهترین و ارزانترین پوشش های بیمه های درمان تکمیلی را از ما بخواهید .

www.easybime.ir

آسان بیمه شوید ، آسان خسارت بگیرید .

ما در easybime.ir ارزانترین بیمه درمان تکمیلی را با بهترین پوشش ها ، به شما ارایه خواهیم داد .