نوشته‌ها

واقعیت های آماری بازنشستگی در ایران

 

 

بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از راه های  مناسب جهت مقابله با مشکلات دوران بازنشستگی است .